شرح طرح مالیات برمجموع درآمد انسان واقعی

مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی توضیحاتی را درمورد طرح مالیات بر مجموع مردم واقعی ارائه کرد.

مهدی موحد در گفتگو با ایسنا، درمورد طرح مالیات بر مجموع درآمد شخصی حقیقی توضیح داد: در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد، یک مودی بالقوه مالیاتی است و هر فرد. نوع فعالیت اقتصادی را شروع کند و درآمد داشته باشد، به یک مودی بالفعل مالیات تبدیل می‌شود و به این موضوع امکان دارد وصول می‌شود. اولین ویراست از این لایحه انجام شده و برای ارزیابی های بعدی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی نیز اصلاحاتی روی آن انجام و در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت درحال بررسی است.

وی ادامه داد: افراد ایرانی که مقیم از خارج هستند یا خارجی هستند که مقیم ایران به اتکای هویتی می‌توانند به انواعی از این مالیات‌ها تبدیل شوند. البته این موضوع به نوعی فعالیت آن‌ها است. ممکن است فردی که 10 سال پیش مهاجرت کرده است، هم مشمول شود، زیرا ممکن است فعالیت هایی باشد که با حوزه اقتصادی کشور مرتبط باشد. در این راستا از مجموع درآمد فرد اخذ می شود.

مرکز آموزش، پژوهش و برتنامه ریزی مالیاتی به این سوال که کدام یک از طرح های مالیاتی بر مجموع درآمد چیست؟ پاسخ داد: این طرح نه تنها افزایش درآمد ایجاد می‌کند بلکه در اجرای عدالت مالیاتی است. همه درآمدها از همه مجاری درآمدی فرد جمع می‌شود و یک مالیات یکپارچه می‌کند و بالاتر از آن پایه معافیت، مشمول مالیات می‌شود. برای مثال فردی یک طلافروشی، یک سری سهام و یک بانکی است که از آن‌ها درآمد و سود کسب می‌کند، همه این اقلام جمع می‌شوند، معافیت پایه می‌خورد و بالاتر از معافیت پایه مشمول مالیات بر جمع‌آوری درآمد خواهد بود.

موحد همچنین درمورد اینکه آیا هر خانوار باید یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کند یا خیر، توضیح داد: ممکن است شرایط اجرای این طرح به گونه‌ای پیش نرود که هر فرد یا خانواده یک اظهارنامه ارائه کند. ممکن است با توجه به اینکه از خان‌ها یا افراد وجود دارد می‌توانند اطلاعات پیش فرض یا اظهارنامه‌ای از پیش تکمیل شده تهیه کنند. اگر این گزارش‌ها از پیش تکمیل‌شده برای افراد تهیه شوند را از این نظر بیانیه‌ای تولید می‌کنند که می‌کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم