روشهای آسان توسعه به بالاتر با تحقیق در 10 دقیقه

انواع روش تحقیق میدانی، کتابخانه ای، تحلیل محتوا و منوگرافی است. تحقیق با روش علمسنجی و با کمک شاخصهای تحلیل شبکه انجام شده است. محققان میگویند با روش فعلی میتوانند حدود 80 درصد هر واحد نشاسته را به فیبر ایکس تبدیل کنند. زیست فناوری به استراتژیکترین فناوری کنونی دنیا تبدیل شده است. معاون وزیر علوم و رییس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با اشاره به اینکه قرارگیری حوزه پژوهش و فناوری در کنار یکدیگر ضرورت دارد، تصریح کرد: برای تبدیل ایدههای استخراجشده به محصول و فناوری باید پژوهشکدههای قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد. از این رو، دانشمندان ایرانی دانشگاهی در استرالیا به نامهای «عسگر فرحناکی» و «مهسا مجذوبی» از طریق دستکاری نوعی نشاسته، یکجور فیبر نامرئی ساختهاند که بدون تغییردادن بو، مزه یا بافت غذاها میتواند خوراکیهایی مثل کیک و پیتزا را که معمولاً چندان سالم تلقی نمیشوند، به غذاهای مفیدتری تبدیل کنند. پژوهشگران ایرانی دانشگاهی در استرالیا دست به ساخت یک فیبر تازه زدهاند که میتواند بدون تغییر بو و مزه به غذاها اضافه شود. پژوهشگران براساس بررسیهای مزهای اعلام کردهاند تا پیش از تغییر ملموس مزه و بافت غذاها امکان افزودن حداکثر 20 درصد فیبر اضافه به خوراکیها وجود دارد.

بردفورد در سال ۲۰۱۳ یکی از زیرمجموعههای ناسا به نام «مفاهیم پیشرفته نوآورانه» را با وسوسهی صرفهجویی در هزینههای سفرهای فضایی متقاعد کرد تا بودجهی پروژهای را برای امکانسنجی «خواب زمستانی در انسانها» تأمین کند. جان بردفورد، یکی از مدیران اجرایی اسپیسورکس (SpaceWorks)، شرکت مهندسی مستقر در آتلانتا که پروژههای تحقیقاتی جاهطلبانهی ناسا را برعهده دارد، بخش عظیمی از فعالیت حرفهای ۲۱ سالهی خود را به یافتن پاسخِ سوالی اختصاص داده که کوبریک در مقام هنرمند اجازه داشته آن را در فیلمش نادیده بگیرد؛ اینکه دقیقاً چطور میتوانیم بدن انسان را به روش کاملاً بیخطری «خاموش» کنیم تا فقط یک قدم با مرگ فاصله داشته باشد و بعد هر زمان که خواستیم، بتوانیم آن را دوباره احیا کنیم؟

گروهی از کاربران معتقدند تعداد دانشمندان ایرانی در ناسا بیش از این است و نژاد ایرانی سرشار از هوش و استعداد است. رویکرد اساسی همکاری علمی ایجاد همدلی، همکاری، هماندیشی و مشارکت میان دانشمندان و پژوهشگران است تا در نتیجه آن ارتباط علمی مستقیم، سازنده بین آنها برقرار شود. و نیز با بررسی و تحلیل این شبکهها میتوان به ویژگیهای پژوهشگران حاضر در شبکه پی برد و اطلاعات لازم جهت بررسی الگوی همکاری از قبیل تعداد مقالههای مشترک، تعداد افراد همکار، فاصله میان متخصصان در شبکه و چگونگی تغییر الگوهای همکاری را بدست آورد – نوروزی و ولایتی، . جهت تحلیل، شبکه همکاری پژوهشگران ایرانی حوزه موضوعی مورد بررسی با استفاده از پنج شاخص کلان تحلیل شبکه شامل شاخصهای چگالی، ضریب خوشه بندی، مؤلفههای شبکه، میانگین فاصله و قطر شبکه و چهار شاخص خرد شامل شاخصهای مرکزیت درجه، مرکزیت بینیت، مرکزیت نزدیکی و بردار ویژه مورد بررسی قرار گرفت. شبکههای همنویسندگی، دسته مهمی از شبکههای اجتماعی هستند و به طور گستردهای برای تعیین ساختار همکاریهای علمی و موقعیت فردی پژوهشگران به کار میروند.

هماکنون سه نهاد بزرگ از جمله ناسا، سازمان فضایی ملی چین و اسپیس ایکس در حال رقابتی نفسگیر برای فرستادن نخستین انسان به مریخ تا سال ۲۰۴۰ هستند؛ اما برای پیروزی در این رقابت لازم است ابتدا یک سری مشکلات چالشبرانگیز را حل کنند. با این حال، درمان بیماریهای مزمنی که با زوال و تخریب بافت و ارگان همراه هستند و همچنین بیماری-های ارثی و سرطانها هنوز از چالشهای حل نشده پزشکی امروز به شمار میآیند. 1388 با گسترش و به هم تنیدگی وافر رشتههای دانشگاهی، دانشمندان همواره با مشکلات پیچیدهای از نوع میان رشتهای مواجهاند که حل آنها نیازمند انجام پژوهشهایی توسط گروهی از دانشمندان با تخصصها، روابط، اطلاعات و مهارتهای ارتباطی ویژه است که این مسئله لزوم توجه به همکاری و همفکری را در شرایط کنونی میرساند – حسنزاده و بقایی، .

دانشمندان ایرانی موسسه سلطنتی فناوری ملبورن یا بهاختصار دانشگاه RMIT استرالیا، فیبر جدیدی بهنام «فیبر ایکس» (FiberX) ساختهاند که میتواند از نشاستههایی شامل گندم، ذرت و کاساوا ساخته شود. جامعه آماری در این پژوهش شامل تعداد 954 مقاله منتشر شده در حوزه سلولهای بنیادی ایران، مستخرج از پایگاه استنادی علوم است. وی با بیان اینکه هزار و ۴۲۶ نشریه علمی در حوزههای مختلف چاپ میشود، بیان کرد: حدود ۵۰ درصد از نشریههای علمی در حوزه علوم اسلامی و انسانی است. وی با بیان اینکه پژوهش زمانی که منجر به فناوری و تولید نهایی نشود از اهمیت چندانی برخوردار نیست، تاکید کرد: در سال گذشته در حوزه دانشبنیانها با پیوند پژوهش به فناوری و نوآوری ۴۱ هزار اشتغال ایجاد شد. همچنین فعالیت اقتصادی و درآمد دولت، بسیار به درآمد نفتی بستگی دارد؛ بنابراین، پایداری ندارد. در این میان گروهی از محققان دانشگاه AALTO دروازههای منطقی کایرالیتی نوری ابداع کردهاند که یک میلیون بار سریعتر از دروازههای منطقی پیشین فعالیت میکردند.

همانطور که از نام وی بر میآید، باید در شهر خوارزم به دنیا آمده باشد، اما به گفته طبری که در پسوند نام محمدبن موسی الخوارزمی عنوان را نیز افزوده، بعید نیست در جایی میان دجله و فرات زاده شده باشد و به واسطه پدران و اجداد خویش به خوارزم منتسب است. تحقیق در مورد محمد بن موسی خوارزمی را از این سایت دریافت کنید. تحقیق در مورد تقویم مکانیکی بیرونی را از این سایت دریافت کنید. تقویم مکانیکی بیرونی یکی از دستاوردهای بزرگ ابوریحان بیرونی محسوب می گردد.

ما مردم ایرانی هستیم که به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم زیرا که تنها در کشورمان که زبان اصلی آن فارسی است زیر این سقف بزرگ آسمان با انواع و اقسام لهجه ها و گویش ها و دین، مذهب با صلح و آرامش زندگی می کنیم و گام به گام همراه یکدیگر ودست در دست هم پله های پیشرفت و ترقی را طی می کنیم به امید فردایی بهتر و آینده ایی درخشان تر. پیشرفتهای به دست آمده در جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلولهای بنیادی و طب بازساختی با وجود سرمایهگذاری اندک، نشاندهنده استعداد بالای رشد کشور در این حوزه است – سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی – .

حسن زمانیان امروز یک شنبه ۱۳ آذرماه در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران استان قم که به مناسبت هفته پژوهش در سالن همایشهای دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه ایران رشد و جهش خیره کننده علمی فراوانی دارد، اظهار داشت: پیشرفتهای ایران در حوزههای مختلف دانشی سبب اقتدار ایران در سطح جهان شده است. 1390 در وضعیت کنونی و رشد فزاینده ارتباطات همه جانبه در فراسوی مرزهای جغرافیایی، متخصصان و پژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتباطات بیشتر و همکاری علمی روی آورند چرا که یک فرد متخصص به ندرت میتواند تمام تخصص، مهارت، منابع و امکانات لازم را برای غلبه بر مشکلات پژوهش موجود در چنین شرایطی داشته باشد – رحیمی و فتاحی، .

مشکلی که در این گونه سوالها وجود دارد این است که گاهی پاسخ صحیح یک فرد ممکن است در میان گزینه های داده شده باشد. افكار عمومی. در حالی كه ممكن است گاهی عموم از طریق فرایند همهپرسی سیاستی را ایجاد كنند یا تغییر دهند، بیشتر برای انجام این كار به سیاستگذاران فشار میآورند. ↑ فهرست کشورها بر اساس امید به زندگی، بانک جهانی، ۲۰۱۸. در سال ۲۰۱۸ میلادی، ایران در زمینهٔ سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، در جایگاه چهاردهم جهان جای داشت؛ همچنین شرکتهای دانشبنیان ایرانی در این زمینه، محصولات خود را به کشورهایی در آسیا و خاورمیانه صادر میکنند.

در فیلم ادیسه فضایی میبینیم که فضانوردان در محفظههایی تابوتمانند به خواب زمستانی فرو میروند و در این حالت، قلب آنها فقط سه بار در دقیقه میتپد و دمای بدنشان اندکی زیر ۳ درجه سلسیوس است. سنجاب زمینی قطبی که کف دستان درو جا خوش کرده بود، در خواب زمستانی فرو رفته بود. آن روز سرنوشتساز، سؤال بزرگی در ذهن درو نقش بست؛ اینکه درون مغز سنجاب قطبی چه میگذرد که اجازه میدهد در این شرایط سخت زنده بماند؟ به کمک نتایجی که پژوهشهای علمسنجی بدست میدهد میتوان به دید روشنی از وضعیت کنونی دست یافت و برای رسیدن به اهداف و چشم اندازها و بهبود شرایط کنونی و رفع کمبودها برنامهریزیهای لازم صورت گیرد تا به همکاریهای پژوهشگران و سازمانها در این حوزه توسعه داد و به همکاری ها در جهت رفع کاستیها و با توجه به اولویتهای علم کشور، جهت و مسیر مناسب داده شود. پژوهش حاضر، در صدد پاسخ به تعیین سطح درون سازمانی، برون سازمانی و بینالمللی همکاری علمی پژوهشگران دارای تخصص فوق، است.

پژوهش حاضر، با هدف تعیین سطح همکاری و تحلیل ساختار شبکه همکاریهای علمی پژوهشگران ایرانی حوزه سلولهای بنیادی در پایگاه استنادی علوم از سال 1996 تا سال 2013 انجام شده است. نتیجه آنکه شبکه همکاری در حوزه مورد بررسی از انسجام کافی برخوردار نبوده و ارتباط کافی و همکاری علمی لازم بین پژوهشگران صورت نگرفته است. او تمامی قضایایی را که ظاهراً هیچ استفاده ای از آنها نمی شد ، به صورت قضیه هایی که قابل درک و کامل باشند در آورد و تلاش بسیاری کرد تا با اثبات یک قضیه ، آن را به قضیه دیگری ارتباط دهد ، بدین ترتیب هر شاگرد ریاضی مجبور می شد برای اثبات مساله ریاضی تلاش کند .

هیپوترمی درمانی نوعی تکنیک پزشکی است که بهموجب آن دمای بدن افرادی که دچار ایست قلبی شدهاند، معمولاً با تزریق مایعات خنککننده تا ۳۲ درجه سلسیوس پایین آورده میشود. در واقع در همین رابطه است که امروز، مفاهیمی مانند اشتراک دانش و نیز روابط میان رشتهای در مجامع علمی مطرح میشود و یکی از راههای عملی کردن این مفاهیم، همکاریهای علمی پژوهشگران با یکدیگر به منظور استفاده از دانش، امکانات و مهارتهای دانشمندان هم رشته یا دیگر رشتههاست – داور پناه، 1383، به نقل از نوروزی چاکلی، .

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد تحقیق در مورد دانشمندان ایرانی لطفا از صفحه ما بخواهید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم